เกี่ยวกับเรา

StartDee เป็นบริษัทพัฒนาเทคโนโลยีด้านการศึกษา (EdTech) ที่มีเป้าหมายในการนำเทคโนโลยีมาขยายให้เด็กทุกคนเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพได้ แอปพลิเคชัน StartDee ของเรามีเนื้อหาการเรียนการสอนทุกรูปแบบที่ครอบคลุมทุกระดับชั้นและทุกวิชาทั้งในและนอกหลักสูตรการศึกษาของประเทศไทย พร้อมด้วยเทคโนโลยีที่มาสร้างเสริมประสบการณ์เรียนรู้ที่ดีและตรงกับความต้องการของนักเรียนที่อาจแตกต่างกันออกไป

StartDee เราเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายระดับภูมิภาคที่ครอบคลุม 3 ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยทางเราได้ร่วมกันผลักดันให้บริการการศึกษาของเราเข้าถึงนักเรียนกว่า 22 ล้านคน ทั่วภูมิภาค

ติดต่อเรา

บริษัท เอ็ดดูเคชั่น เทคโนโลยี จำกัด (สำนักงานใหญ่)
EDUCATION TECHNOLOGY COMPANY LIMITED
เลขที่ 926 โครงการบล็อก 28 อาคารซี ชั้น3 ซอย จุฬา 7 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทร 02-481-9981