เกี่ยวกับเรา

เราเป็นบริษัท Start-up เทคโนโลยีด้านการศึกษา (EdTech) ที่มีเป้าหมายในการใช้เทคโนโลยีมาขยายโอกาสให้เด็กทุกคนสามารถเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพได้ แอปพลิเคชันของเรามีเนื้อหาการเรียนการสอนทุกรูปแบบ ที่ถูกดัดแปลงให้สอดคล้องกับหลักสูตรประจำชาติและความต้องการที่แตกต่างกันของเด็กแต่ละคนเทคโนโลยีดังกล่าวถูกเผยแพร่มาใน 2 ประเทศในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยมีผู้ใช้มากกว่า 15 ล้านคนและครูในระบบกว่า 300,000 คนปัจจุบัน เราต้องการนำเทคโนโลยีดังกล่าวเข้ามาสร้างประโยชน์ให้กับเด็กไทย โดยเราต้องการหาทีมภายในประเทศที่จะร่วมกันสร้างองค์กรในไทย พร้อมผลิตเนื้อหาและให้บริการด้านการศึกษาที่สอดคล้องกับความต้องการของเด็กไทย 10 กว่าล้านคนในประเทศ

ติดต่อเรา

บริษัท เอ็ดดูเคชั่น เทคโนโลยี จำกัด (สำนักงานใหญ่)
EDUCATION TECHNOLOGY COMPANY LIMITED
เลขที่ 926 โครงการบล็อก 28 อาคารซี ชั้น3 ซอย จุฬา 7 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทร 02-481-9981