เลือกแพ็กเกจ

แพ็กเกจจบปีการศึกษานี้
เทอม 2
(เรียนได้ถึง 30 เม.ย. 2565)
แพ็กเกจจบปีการศึกษาหน้า
เทอม 1
(เรียนได้ถึง 31 ต.ค. 2565)
แพ็กเกจจบปีการศึกษาหน้า
เทอม 2
(เรียนได้ถึง 30 เม.ย. 2566)
แพ็กเกจจบปีการศึกษานี้
เทอม 2
(เรียนได้ถึง 30 เม.ย. 2565)
แพ็กเกจจบปีการศึกษาหน้า
เทอม 1
(เรียนได้ถึง 31 ต.ค. 2565)
แพ็กเกจจบปีการศึกษาหน้า
เทอม 2
(เรียนได้ถึง 30 เม.ย. 2566)
ไม่จำกัดวิชาเรียน
ไม่จำกัดการดูวิดีโอ
ทำแบบฝึกหัดได้ไม่จำกัด
**ทุกแพ็กเกจสามารถใช้งานอย่างเต็มประสิทธิภาพ เรียนรู้ได้อย่างไม่มีข้อจำกัด
ซื้อแพ็กเกจ