คอร์สเรียนภาษาอังกฤษที่ให้มากกว่าการสอบ แต่ยังสามารถนำมาใช้ในชีวิตประจำวันได้ด้วย
สอนโดยคุณครูผู้เชี่ยวชาญที่เป็นเจ้าของภาษา ด้วยหลักสูตรมาตรฐาน เนื้อหาครอบคลุมทุกทักษะ
คำศัพท์ (Vocabulary) ไวยากรณ์ (Grammar) และการฟัง พูด อ่าน เขียน

คอร์สเรียนภาษาอังกฤษที่ให้มากกว่าการสอบ
แต่ยังสามารถนำมาใช้ในชีวิตประจำวันได้ด้วย
สอนโดยคุณครูผู้เชี่ยวชาญที่เป็นเจ้าของภาษา
ด้วยหลักสูตรมาตรฐาน เนื้อหาครอบคลุมทุกทักษะ
คำศัพท์ (Vocabulary) ไวยากรณ์ (Grammar)
และการฟัง พูด อ่าน เขียน

คอร์สเรียนภาษาอังกฤษที่ให้มากกว่าการสอบ
แต่ยังสามารถนำมาใช้ในชีวิตประจำวันได้ด้วย
สอนโดยคุณครูผู้เชี่ยวชาญที่เป็นเจ้าของภาษา
ด้วยหลักสูตรมาตรฐาน เนื้อหาครอบคลุม
ทุกทักษะ คำศัพท์ ไวยากรณ์ และการฟัง พูด อ่าน เขียน

ฟรี! สอบวัดระดับ

ทดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษของคุณ ฟรี!

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

ทำไมต้อง English Academy by StartDee

เหมาะกับน้อง ๆ อายุ 7 - 18 ปี
หลักสูตรมาตรฐาน ตามแนวทางของ Cambridge
สอนโดยคุณครูผู้เชี่ยวชาญชาวต่างชาติ
นำไปใช้สอบ และใช้ในชีวิตประจำวัน

รายละเอียดแพ็กเกจ

Runner
อายุ 7-10 ปี
เริ่มต้นเรียนภาษาอังกฤษด้วยความสนุกสนาน
 • ระยะเวลา 12 สัปดาห์
 • เรียนสดออนไลน์กับคุณครูเจ้าของภาษาและคุณครูชาวไทย 24 ครั้ง
 • แบ่งกลุ่มตามระดับความสามารถของน้อง ๆ
6,900 บาท
4,900 บาท
สมัครแพ็กเกจ
Sprinter
อายุ 11-14 ปี
พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษทั้งการพูดและการเขียน
 • ระยะเวลา 12 สัปดาห์
 • เรียนสดออนไลน์กับคุณครูเจ้าของภาษาและคุณครูชาวไทย 24 ครั้ง
 • แบ่งกลุ่มตามระดับความสามารถของน้อง ๆ
6,900 บาท
4,900 บาท
สมัครแพ็กเกจ
Ranger
อายุ 15-18 ปี
เติบโตขึ้นพร้อมกับทักษะการใช้ภาษาที่ยอดเยี่ยม
 • ระยะเวลา 12 สัปดาห์
 • เรียนสดออนไลน์กับคุณครูเจ้าของภาษาและคุณครูชาวไทย 24 ครั้ง
 • แบ่งกลุ่มตามระดับความสามารถของน้อง ๆ
6,900 บาท
4,900 บาท
สมัครแพ็กเกจ
Runner
อายุ 7-10 ปี
เริ่มต้นเรียนภาษาอังกฤษด้วยความสนุกสนาน
 • ระยะเวลา 12 สัปดาห์
 • เรียนสดออนไลน์กับคุณครูเจ้าของภาษาและคุณครูชาวไทย 24 ครั้ง
 • แบ่งกลุ่มตามระดับความสามารถของน้อง ๆ
6,900 บาท
4,900 บาท
สมัครแพ็กเกจ
Sprinter
อายุ 11-14 ปี
พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษทั้งการพูดและการเขียน
 • ระยะเวลา 12 สัปดาห์
 • เรียนสดออนไลน์กับคุณครูเจ้าของภาษาและคุณครูชาวไทย 24 ครั้ง
 • แบ่งกลุ่มตามระดับความสามารถของน้อง ๆ
6,900 บาท
4,900 บาท
สมัครแพ็กเกจ
Ranger
อายุ 15-18 ปี
เติบโตขึ้นพร้อมกับทักษะการใช้ภาษาที่ยอดเยี่ยม
 • ระยะเวลา 12 สัปดาห์
 • เรียนสดออนไลน์กับคุณครูเจ้าของภาษาและคุณครูชาวไทย 24 ครั้ง
 • แบ่งกลุ่มตามระดับความสามารถของน้อง ๆ
6,900 บาท
4,900 บาท
สมัครแพ็กเกจ

คุณครูชั้นนำ พร้อมรูปแบบการเรียนที่ตอบโจทย์การฝึกทักษะภาษา

สำหรับผู้ปกครองที่สนใจ
กรอกข้อมูลเพื่อรับสิทธิ์ทดลองเรียนฟรี
และข้อมูลเพิ่มเติมก่อนใคร
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.