สนใจสมัคร

หรือขอข้อมูลเพิ่มเติมและรับทราบโปรโมชัน

กรอกข้อมูลเลย!
เลือกระดับชั้น
เลือกวิชาที่สนใจ
ขอบคุณที่ให้ความสนใจ ทีมงานจะโทรติดต่อกลับตามข้อมูลที่ท่านกรอกไว้
Oops! Something went wrong while submitting the form.

คุณครูของเรา

ครูพี่เอิร์ท  (คณิตศาสตร์)

 • ปริญญาเอกคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ประสบการณ์สอนมากกว่า 18 ปี
 • วิทยากรติวสอบให้กับโรงเรียนทั่วประเทศมากกว่า 500 แห่ง
 • วิทยากรติวในรายการโทรทัศน์ของกระทรวงศึกษาธิการและอีกหลายช่อง
 • พร้อมพาน้อง ๆ เจาะข้อสอบคณิตศาสตร์ประยุกต์ A-Level เพื่อเตรียมสอบรั้วมหาวิทยาลัย

ครูพี่เกี๊ยว  (ภาษาไทย)

 • ปริญญาตรีคณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาเอกภาษาไทย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (เกียรตินิยมอันดับ 2)
 • ประสบการณ์สอนมากกว่า 15 ปี
 • วิทยากรติวข้อสอบระดับประเทศ เจ้าของหนังสือเตรียมสอบที่ขายดีที่สุด
 • มั่นใจได้กับเทคนิควิธีการสอนที่ตรงจุด ทำข้อสอบได้แม่นยำ และทำให้ภาษาไทยไม่ใช่เรื่องที่น่าเบื่ออีกต่อไป

ครูพี่มิ่ง  (วิทยาศาสตร์)

 • ปริญญาตรีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • ประสบการณ์สอนมากกว่า 9 ปี
 • วิทยากรรับเชิญติววิทยาศาสตร์ ให้กับโรงเรียนต่าง ๆ ทั่วประเทศ โดยบริษัทการศึกษาชั้นนำ
 • อาจารย์พิเศษโครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ พสวท และ EP​​
 • วิทยาศาสตร์ที่ว่าเครียด เรียนไม่สนุก ไม่เข้าใจจะหมดไปด้วยสไตล์การสอนของสุรมิ่ง

ครูพี่นันต์ (วิทยาศาสตร์)

 • ปริญญาตรีคณะวิทยาศาสตร์ สาขาชีววิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ประสบการณ์สอนมากกว่า 7 ปี
 • ติวเตอร์วิทยาศาสตร์ สอบเข้า ม.1 โรงเรียนชั้นนำ อาทิ สวนกุหลาบ หอวัง สตรีวิทยา บดินทรเดชา
 • พร้อมพาน้อง ๆ พิชิตข้อสอบทุกสนาม ทั้งสอบเข้า ม.1 ข้อสอบสสวท. และ ข้อสอบแข่งขันนานาชาติระดับประถมศึกษา

ครูพี่แบงค์  (คณิตศาสตร์)

 • ปริญญาตรีคณะเศรษฐศาสตร์
  สาขาธุรกิจระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 • ประสบการณ์สอนมากกว่า 5 ปี
 • วิทยากรติวข้อสอบระดับประเทศ O-NET, 9 วิชาสามัญ, PAT1 และ สอวน.
 • วิทยากรรับเชิญให้กับโรงเรียนทั่วประเทศในการติวคณิตศาสตร์ให้กับนักเรียนห้อง Gifted

ครูพี่เอิร์ท  (คณิตศาสตร์)

 • ปริญญาเอกคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ประสบการณ์สอนมากกว่า 18 ปี
 • วิทยากรติวสอบให้กับโรงเรียนทั่วประเทศมากกว่า 500 แห่ง
 • วิทยากรติวในรายการโทรทัศน์ของกระทรวงศึกษาธิการและอีกหลายช่อง
 • พร้อมพาน้อง ๆ เจาะข้อสอบคณิตศาสตร์ประยุกต์ A-Level เพื่อเตรียมสอบรั้วมหาวิทยาลัย

ครูพี่เกี๊ยว  (ภาษาไทย)

 • ปริญญาตรีคณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาเอกภาษาไทย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (เกียรตินิยมอันดับ 2)
 • ประสบการณ์สอนมากกว่า 15 ปี
 • วิทยากรติวข้อสอบระดับประเทศ เจ้าของหนังสือเตรียมสอบที่ขายดีที่สุด
 • มั่นใจได้กับเทคนิควิธีการสอนที่ตรงจุด ทำข้อสอบได้แม่นยำ และทำให้ภาษาไทยไม่ใช่เรื่องที่น่าเบื่ออีกต่อไป

ครูพี่มิ่ง  (วิทยาศาสตร์)

 • ปริญญาตรีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • ประสบการณ์สอนมากกว่า 9 ปี
 • วิทยากรรับเชิญติววิทยาศาสตร์ ให้กับโรงเรียนต่าง ๆ ทั่วประเทศ โดยบริษัทการศึกษาชั้นนำ
 • อาจารย์พิเศษโครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ พสวท และ EP​​
 • วิทยาศาสตร์ที่ว่าเครียด เรียนไม่สนุก ไม่เข้าใจจะหมดไปด้วยสไตล์การสอนของสุรมิ่ง

ครูพี่นันต์ (วิทยาศาสตร์)

 • ปริญญาตรีคณะวิทยาศาสตร์ สาขาชีววิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ประสบการณ์สอนมากกว่า 7 ปี
 • ติวเตอร์วิทยาศาสตร์ สอบเข้า ม.1 โรงเรียนชั้นนำ อาทิ สวนกุหลาบ หอวัง สตรีวิทยา บดินทรเดชา
 • พร้อมพาน้อง ๆ พิชิตข้อสอบทุกสนาม ทั้งสอบเข้า ม.1 ข้อสอบสสวท. และ ข้อสอบแข่งขันนานาชาติระดับประถมศึกษา

ครูพี่แบงค์  (คณิตศาสตร์)

 • ปริญญาตรีคณะเศรษฐศาสตร์
  สาขาธุรกิจระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 • ประสบการณ์สอนมากกว่า 5 ปี
 • วิทยากรติวข้อสอบระดับประเทศ O-NET, 9 วิชาสามัญ, PAT1 และ สอวน.
 • วิทยากรรับเชิญให้กับโรงเรียนทั่วประเทศในการติวคณิตศาสตร์ให้กับนักเรียนห้อง Gifted

รายละเอียดคอร์ส

วิทยาศาสตร์

วิทยาศาสตร์ Pre-gifted (ป.4, ป.5)

บทเรียน

กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ / สารและการจำแนกสาร / ปฏิกิริยาเคมีและกรด-เบส / ความเข้มข้นของสารละลายและการเจือจางสาร / การแยกสาร / เซลล์และการลำเลียงสาร / พืช / ระบบนิเวศ

วัน

พุธ

เวลา

17:00 - 19:00 น.

วันที่

15 มิ.ย. - 17 ส.ค. 65

จำนวนครั้งที่เรียน

10 ครั้ง
ราคาเพียง

2,300 บาท

ราคา

2,300

บาท
ราคาปกติ 2,500 บาท
เพียง 115 บาท/ชั่วโมง
เพียง
115 บาท
/ชั่วโมง

วิทยาศาสตร์

วิทยาศาสตร์ Pre-gifted (ป.4, ป.5)

บทเรียน

กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ / สารและการจำแนกสาร / ปฏิกิริยาเคมีและกรด-เบส / ความเข้มข้นของสารละลายและการเจือจางสาร / การแยกสาร / เซลล์และการลำเลียงสาร / พืช / ระบบนิเวศ

วัน

พุธ

เวลา

17:00 - 19:00 น.

วันที่

15 มิ.ย. - 17 ส.ค. 65

จำนวนครั้งที่เรียน

10 ครั้ง
ราคาเพียง

2,300 บาท

ราคา

2,300

บาท
ราคาปกติ 2,500 บาท
เพียง 115 บาท/ชั่วโมง
เพียง
115 บาท
/ชั่วโมง

วิทยาศาสตร์

วิทยาศาสตร์ Gifted (ป.6)

บทเรียน

กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ / สารและการจำแนกสาร / ปฏิกิริยาเคมีและกรด-เบส / เซลล์และการลำเลียงสาร / สารอาหารและระบบย่อยอาหาร / เวกเตอร์ ระยะทาง การกระจัด ความเร็ว อัตราเร็ว / มวลและน้ำหนัก กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน โมเมนต์ / บรรยากาศ

วัน

พฤหัสบดี

เวลา

17:00 - 19:00 น.

วันที่

16 มิ.ย. - 18 ส.ค. 65

จำนวนครั้งที่เรียน

10 ครั้ง
ราคาเพียง

2,300 บาท

ราคา

2,300

บาท
ราคาปกติ 2,500 บาท
เพียง 115 บาท/ชั่วโมง
เพียง
115 บาท
/ชั่วโมง

คณิตศาสตร์

คณิตศาสตร์ ม.1

บทเรียน

จำนวนเต็ม / การสร้างทางเรขาคณิต / เลขยกกำลัง / ทศนิยมและเศษส่วน / รูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติ

วัน

อังคาร

เวลา

17:00 - 19:00 น.

วันที่

7 มิ.ย. - 13 ก.ย. 65

จำนวนครั้งที่เรียน

15 ครั้ง
ราคาเพียง

2,300 บาท

ราคา

2,300

บาท
ราคาปกติ 2,500 บาท
เพียง 77 บาท/ชั่วโมง
เพียง
77 บาท
/ชั่วโมง

คณิตศาสตร์

คณิตศาสตร์ ม.2

บทเรียน

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจำนวนจริง / ทฤษฎีบทพีทาโกรัส / ปริซึมและทรงกระบอก / สมบัติของเลขยกกำลัง / การบวกลบคูณหาร เอกนามและพหุนาม / การแปลงทางเรขาคณิต

วัน

พุธ

เวลา

17:00 - 19:00 น.

วันที่

8 มิ.ย. - 14 ก.ย. 65

จำนวนครั้งที่เรียน

15 ครั้ง
ราคาเพียง

2,300 บาท

ราคา

2,300

บาท
ราคาปกติ 2,500 บาท
เพียง 77 บาท/ชั่วโมง
เพียง
77 บาท
/ชั่วโมง

วิทยาศาสตร์

วิทยาศาสตร์ ม.2

บทเรียน

ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ / ระบบร่างกาย / การเคลื่อนที่ และแรง

วัน

จันทร์

เวลา

17:00 - 19:00 น.

วันที่

13 มิ.ย. - 5 ก.ย. 65

จำนวนครั้งที่เรียน

13 ครั้ง
ราคาเพียง

2,300 บาท

ราคา

2,300

บาท
ราคาปกติ 2,500 บาท
เพียง 88 บาท/ชั่วโมง
เพียง
88 บาท
/ชั่วโมง

คณิตศาสตร์

คณิตศาสตร์ ม.3

บทเรียน

อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว / การแยกตัวประกอบพหุนามที่ดีกรีสูงกว่าสอง / สมการกำลังสอง / ความคล้าย / กราฟของฟังก์ชันกำลังสอง / สถิติ (แผนภาพกล่องและควอไทล์)

วัน

พฤหัสบดี

เวลา

17:00 - 19:00 น.

วันที่

9 มิ.ย. - 15 ก.ย. 65

จำนวนครั้งที่เรียน

15 ครั้ง
ราคาเพียง

2,300 บาท

ราคา

2,300

บาท
ราคาปกติ 2,500 บาท
เพียง 77 บาท/ชั่วโมง
เพียง
77 บาท
/ชั่วโมง

วิทยาศาสตร์

วิทยาศาสตร์ ม.3

บทเรียน

พันธุศาสตร์ / คลื่นและแสง / ระบบสุริยะ

วัน

อังคาร

เวลา

17:00 - 19:00 น.

วันที่

14 มิ.ย. - 6 ก.ย. 65

จำนวนครั้งที่เรียน

13 ครั้ง
ราคาเพียง

2,300 บาท

ราคา

2,300

บาท
ราคาปกติ 2,500 บาท
เพียง 88 บาท/ชั่วโมง
เพียง
88 บาท
/ชั่วโมง

คณิตศาสตร์

เจาะข้อสอบคณิตศาสตร์ประยุกต์
A-Level (พื้นฐาน)

บทเรียน

จำนวนและพืชคณิต / สถิติและความน่าจะเป็น

วัน

พุธ, เสาร์

เวลา

17:00 - 19:00 น.

วันที่

2 ก.ค. - 20 ส.ค. 65

จำนวนครั้งที่เรียน

15 ครั้ง
ราคาเพียง

2,300 บาท

ราคา

2,300

บาท
ราคาปกติ 2,500 บาท
เพียง 77 บาท/ชั่วโมง
เพียง
77 บาท
/ชั่วโมง

ภาษาไทย

เจาะข้อสอบภาษาไทยประยุกต์
A-Level (พื้นฐาน)

บทเรียน

หลักภาษาและการใช้ภาษา / ตะลุยโจทย์

วัน

เสาร์

เวลา

13:00 - 15:00 น.

วันที่

2 ก.ค. - 8 ต.ค. 65

จำนวนครั้งที่เรียน

15 ครั้ง
ราคาเพียง

2,300 บาท

ราคา

2,300

บาท
ราคาปกติ 2,500 บาท
เพียง 77 บาท/ชั่วโมง
เพียง
77 บาท
/ชั่วโมง