คอร์ส

ประถมปลาย

วิทยาศาสตร์ Pre-Gifted โดยครูพี่นันต์

เนื้อหาเหมาะสำหรับน้องป.4-ป.5 ที่ต้องการเตรียมพร้อมก่อนใครในการสอบเข้าโรงเรียนที่คาดหวัง

วิทยาศาสตร์ Gifted โดยครูพี่นันต์

เนื้อหาติวเข้มเหมาะสำหรับน้องป.6 ที่ต้องการสอบเข้าโรงเรียนดังหรือห้อง Gifted โดยเฉพาะ

มัธยมต้น

คณิตศาสตร์ ม.1 เทอม 1 โดยครูพี่แบงค์

เนื้อหาเสริมความมั่นใจคณิตศาสตร์ ม.1 เทอม 1 เหมาะสำหรับน้องม.1 ทุกเป้าหมายการเรียน

วิทยาศาสตร์ ม.2 เทอม 1 โดยครูพี่มิ่ง

เนื้อหาเสริมความมั่นใจวิทยาศาสตร์ ม.2 เทอม 1 เหมาะสำหรับน้องม.2 ทุกเป้าหมายการเรียน

คณิตศาสตร์ ม.2 เทอม 1 โดยครูพี่แบงค์

เนื้อหาเสริมความมั่นใจคณิตศาสตร์ ม.2 เทอม 1 เหมาะสำหรับน้องม.2 ทุกเป้าหมายการเรียน

วิทยาศาสตร์ ม.3 เทอม 1 โดยครูพี่มิ่ง

เนื้อหาเสริมความมั่นใจวิทยาศาสตร์ ม.3 เทอม 1 เหมาะสำหรับน้องม.3 ทุกเป้าหมายการเรียน

คณิตศาสตร์ ม.3 เทอม 1 โดยครูพี่แบงค์

เนื้อหาเสริมความมั่นใจคณิตศาสตร์ ม.3 เทอม 1 เหมาะสำหรับน้องม.3 ทุกเป้าหมายการเรียน

มัธยมปลาย

เจาะข้อสอบคณิตศาสตร์ประยุกต์ A-Level (พื้นฐาน) โดยครูพี่เอิร์ท

เนื้อหาติวเข้มวิชาคณิตศาสตร์เพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบเข้ามหาวิทยาลัย

เจาะข้อสอบภาษาไทยประยุกต์ A-Level โดยครูพี่เกี๊ยว

เนื้อหาติวเข้มวิชาภาษาไทยเพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบเข้ามหาวิทยาลัย

สนใจ
ทดลองเรียนฟรี

หรือขอข้อมูลเพิ่มเติมและรับทราบโปรโมชัน

กรอกข้อมูลเลย!
เลือกระดับชั้น
เลือกวิชาที่สนใจ
ขอบคุณที่ให้ความสนใจ ทีมงานจะโทรติดต่อกลับตามข้อมูลที่ท่านกรอกไว้
Oops! Something went wrong while submitting the form.

คุณครูของเรา

ครูพี่เอิร์ท  (คณิตศาสตร์)

 • ปริญญาเอกคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ประสบการณ์สอนมากกว่า 18 ปี
 • วิทยากรติวสอบให้กับโรงเรียนทั่วประเทศมากกว่า 500 แห่ง
 • วิทยากรติวในรายการโทรทัศน์ของกระทรวงศึกษาธิการและอีกหลายช่อง
 • พร้อมพาน้อง ๆ เจาะข้อสอบคณิตศาสตร์ประยุกต์ A-Level เพื่อเตรียมสอบรั้วมหาวิทยาลัย

ครูพี่เกี๊ยว  (ภาษาไทย)

 • ปริญญาตรีคณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาเอกภาษาไทย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (เกียรตินิยมอันดับ 2)
 • ประสบการณ์สอนมากกว่า 15 ปี
 • วิทยากรติวข้อสอบระดับประเทศ เจ้าของหนังสือเตรียมสอบที่ขายดีที่สุด
 • มั่นใจได้กับเทคนิควิธีการสอนที่ตรงจุด ทำข้อสอบได้แม่นยำ และทำให้ภาษาไทยไม่ใช่เรื่องที่น่าเบื่ออีกต่อไป

ครูพี่มิ่ง  (วิทยาศาสตร์)

 • ปริญญาตรีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • ประสบการณ์สอนมากกว่า 9 ปี
 • วิทยากรรับเชิญติววิทยาศาสตร์ ให้กับโรงเรียนต่าง ๆ ทั่วประเทศ โดยบริษัทการศึกษาชั้นนำ
 • อาจารย์พิเศษโครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ พสวท และ EP​​
 • วิทยาศาสตร์ที่ว่าเครียด เรียนไม่สนุก ไม่เข้าใจจะหมดไปด้วยสไตล์การสอนของสุรมิ่ง

ครูพี่นันต์ (วิทยาศาสตร์)

 • ปริญญาตรีคณะวิทยาศาสตร์ สาขาชีววิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ประสบการณ์สอนมากกว่า 7 ปี
 • ติวเตอร์วิทยาศาสตร์ สอบเข้า ม.1 โรงเรียนชั้นนำ อาทิ สวนกุหลาบ หอวัง สตรีวิทยา บดินทรเดชา
 • พร้อมพาน้อง ๆ พิชิตข้อสอบทุกสนาม ทั้งสอบเข้า ม.1 ข้อสอบสสวท. และ ข้อสอบแข่งขันนานาชาติระดับประถมศึกษา

ครูพี่แบงค์  (คณิตศาสตร์)

 • ปริญญาตรีคณะเศรษฐศาสตร์
  สาขาธุรกิจระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 • ประสบการณ์สอนมากกว่า 5 ปี
 • วิทยากรติวข้อสอบระดับประเทศ O-NET, 9 วิชาสามัญ, PAT1 และ สอวน.
 • วิทยากรรับเชิญให้กับโรงเรียนทั่วประเทศในการติวคณิตศาสตร์ให้กับนักเรียนห้อง Gifted

ครูพี่เอิร์ท  (คณิตศาสตร์)

 • ปริญญาเอกคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ประสบการณ์สอนมากกว่า 18 ปี
 • วิทยากรติวสอบให้กับโรงเรียนทั่วประเทศมากกว่า 500 แห่ง
 • วิทยากรติวในรายการโทรทัศน์ของกระทรวงศึกษาธิการและอีกหลายช่อง
 • พร้อมพาน้อง ๆ เจาะข้อสอบคณิตศาสตร์ประยุกต์ A-Level เพื่อเตรียมสอบรั้วมหาวิทยาลัย

ครูพี่เกี๊ยว  (ภาษาไทย)

 • ปริญญาตรีคณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาเอกภาษาไทย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (เกียรตินิยมอันดับ 2)
 • ประสบการณ์สอนมากกว่า 15 ปี
 • วิทยากรติวข้อสอบระดับประเทศ เจ้าของหนังสือเตรียมสอบที่ขายดีที่สุด
 • มั่นใจได้กับเทคนิควิธีการสอนที่ตรงจุด ทำข้อสอบได้แม่นยำ และทำให้ภาษาไทยไม่ใช่เรื่องที่น่าเบื่ออีกต่อไป

ครูพี่มิ่ง  (วิทยาศาสตร์)

 • ปริญญาตรีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • ประสบการณ์สอนมากกว่า 9 ปี
 • วิทยากรรับเชิญติววิทยาศาสตร์ ให้กับโรงเรียนต่าง ๆ ทั่วประเทศ โดยบริษัทการศึกษาชั้นนำ
 • อาจารย์พิเศษโครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ พสวท และ EP​​
 • วิทยาศาสตร์ที่ว่าเครียด เรียนไม่สนุก ไม่เข้าใจจะหมดไปด้วยสไตล์การสอนของสุรมิ่ง

ครูพี่นันต์ (วิทยาศาสตร์)

 • ปริญญาตรีคณะวิทยาศาสตร์ สาขาชีววิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ประสบการณ์สอนมากกว่า 7 ปี
 • ติวเตอร์วิทยาศาสตร์ สอบเข้า ม.1 โรงเรียนชั้นนำ อาทิ สวนกุหลาบ หอวัง สตรีวิทยา บดินทรเดชา
 • พร้อมพาน้อง ๆ พิชิตข้อสอบทุกสนาม ทั้งสอบเข้า ม.1 ข้อสอบสสวท. และ ข้อสอบแข่งขันนานาชาติระดับประถมศึกษา

ครูพี่แบงค์  (คณิตศาสตร์)

 • ปริญญาตรีคณะเศรษฐศาสตร์
  สาขาธุรกิจระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 • ประสบการณ์สอนมากกว่า 5 ปี
 • วิทยากรติวข้อสอบระดับประเทศ O-NET, 9 วิชาสามัญ, PAT1 และ สอวน.
 • วิทยากรรับเชิญให้กับโรงเรียนทั่วประเทศในการติวคณิตศาสตร์ให้กับนักเรียนห้อง Gifted