ติวเข้มเคมี A-Level โดยครูพี่ภูมิ

ติวเข้มเคมี A-Level โดยครูพี่ภูมิ

เนื้อหาติวเข้มวิชาเคมีเพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบเข้ามหาวิทยาลัย

บทเรียน

 • อะตอมและสมบัติของธาตุ
 • พันธะเคมี
 • โมลและสูตรเคมี / สารละลาย
 • ปริมาณสัมพันธ์ 
 • แก๊สและสมบัติของแก๊ส
 • อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี
 • สมดุลเคมี
 • กรด-เบส 
 • เคมีไฟฟ้า
 • เคมีอินทรีย์ 
 • พอลิเมอร์
 • แนวข้อสอบ 1

No items found.

ติวเข้มเคมี A-Level โดยครูพี่ภูมิ

เวลาเรียน

ทุกวันจันทร์ ศุกร์
เวลา 17.30 - 19.30 น.
วันที่ 10 ต.ค. - 28 พ.ย. 65
เรียน 15 ครั้ง (30 ชั่วโมง)

ประวัติคุณครู

ครูพี่ภูมิ
 • ปริญญาตรีจากคณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาเคมีวิศวกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาโทจากวิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี สาขาเทคโนโลยีปิโตรเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ประสบการณ์การสอนกว่า 6 ปี สอนทั้งหลักสูตรไทยและหลักสูตรอินเตอร์
 • มาพร้อมกับเทคนิคการสอนที่ช่วยให้เปลี่ยนความสับสนให้เป็นความเข้าใจ

ติวเข้มเคมี A-Level โดยครูพี่ภูมิ

เนื้อหาติวเข้มวิชาเคมีเพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบเข้ามหาวิทยาลัย
ครูพี่ภูมิ
2400
บาท
บาท
สมัครเรียน

เวลาเรียน

ทุกวันจันทร์ ศุกร์
เวลา 17.30 - 19.30 น.
วันที่ 10 ต.ค. - 28 พ.ย. 65
เรียน 15 ครั้ง (30 ชั่วโมง)

บทเรียน

 • อะตอมและสมบัติของธาตุ
 • พันธะเคมี
 • โมลและสูตรเคมี / สารละลาย
 • ปริมาณสัมพันธ์ 
 • แก๊สและสมบัติของแก๊ส
 • อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี
 • สมดุลเคมี
 • กรด-เบส 
 • เคมีไฟฟ้า
 • เคมีอินทรีย์ 
 • พอลิเมอร์
 • แนวข้อสอบ 1

No items found.

สนใจสมัครเรียน

ให้ทีมงานติดต่อเพื่อแจ้งข้อมูลและโปรโมชัน

กรอกข้อมูลเลย!
ขอบคุณที่ให้ความสนใจ ทีมงานจะโทรติดต่อกลับตามข้อมูลที่ท่านกรอกไว้
Oops! Something went wrong while submitting the form.

ประวัติคุณครู

ครูพี่ภูมิ

 • ปริญญาตรีจากคณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาเคมีวิศวกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาโทจากวิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี สาขาเทคโนโลยีปิโตรเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ประสบการณ์การสอนกว่า 6 ปี สอนทั้งหลักสูตรไทยและหลักสูตรอินเตอร์
 • มาพร้อมกับเทคนิคการสอนที่ช่วยให้เปลี่ยนความสับสนให้เป็นความเข้าใจ