เจาะข้อสอบคณิตศาสตร์ประยุกต์ A-Level (พื้นฐาน) โดยครูพี่เอิร์ท

เจาะข้อสอบคณิตศาสตร์ประยุกต์ A-Level (พื้นฐาน) โดยครูพี่เอิร์ท

เนื้อหาติวเข้มวิชาคณิตศาสตร์เพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบเข้ามหาวิทยาลัย

บทเรียน

 • จำนวนและพีชคณิต
 • เซต
 • ตรรกศาสตร์เบื้องต้น
 • เลขยกกำลัง
 • ฟังก์ชั่น
 • ลำดับและอนุกรม
 • ดอกเบื้ยและมูลค่าของเงิน

 • สถิติและความน่าจะเป็น
 • สถิติ
 • หลักการนับเบื้องต้น
 • ความน่าจะเป็น
No items found.

เจาะข้อสอบคณิตศาสตร์ประยุกต์ A-Level (พื้นฐาน) โดยครูพี่เอิร์ท

เวลาเรียน

ทุกวันพุธและเสาร์
เวลา 18:00 - 20:00 น.
วันที่ 2 ก.ค. - 20 ส.ค. 65
เรียน 15 ครั้ง (30 ชั่วโมง)

ประวัติคุณครู

ครูพี่เอิร์ท
 • ปริญญาเอกคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ประสบการณ์สอนมากกว่า 18 ปี
 • วิทยากรติวสอบให้กับโรงเรียนทั่วประเทศมากกว่า 500 แห่ง
 • วิทยากรติวในรายการโทรทัศน์ของกระทรวงศึกษาธิการและอีกหลายช่อง
 • พร้อมพาน้อง ๆ เจาะข้อสอบคณิตศาสตร์ประยุกต์ A-Level เพื่อเตรียมสอบรั้วมหาวิทยาลัย

เจาะข้อสอบคณิตศาสตร์ประยุกต์ A-Level (พื้นฐาน) โดยครูพี่เอิร์ท

เนื้อหาติวเข้มวิชาคณิตศาสตร์เพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบเข้ามหาวิทยาลัย
ครูพี่เอิร์ท
2300
บาท
2500
บาท
สมัครเรียน

เวลาเรียน

ทุกวันพุธและเสาร์
เวลา 18:00 - 20:00 น.
วันที่ 2 ก.ค. - 20 ส.ค. 65
เรียน 15 ครั้ง (30 ชั่วโมง)

บทเรียน

 • จำนวนและพีชคณิต
 • เซต
 • ตรรกศาสตร์เบื้องต้น
 • เลขยกกำลัง
 • ฟังก์ชั่น
 • ลำดับและอนุกรม
 • ดอกเบื้ยและมูลค่าของเงิน

 • สถิติและความน่าจะเป็น
 • สถิติ
 • หลักการนับเบื้องต้น
 • ความน่าจะเป็น
No items found.

สนใจ
ทดลองเรียนฟรี

หรือขอข้อมูลเพิ่มเติมและรับทราบโปรโมชัน

กรอกข้อมูลเลย!
เลือกระดับชั้น
เลือกวิชาที่สนใจ
ขอบคุณที่ให้ความสนใจ ทีมงานจะโทรติดต่อกลับตามข้อมูลที่ท่านกรอกไว้
Oops! Something went wrong while submitting the form.

ประวัติคุณครู

ครูพี่เอิร์ท

 • ปริญญาเอกคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ประสบการณ์สอนมากกว่า 18 ปี
 • วิทยากรติวสอบให้กับโรงเรียนทั่วประเทศมากกว่า 500 แห่ง
 • วิทยากรติวในรายการโทรทัศน์ของกระทรวงศึกษาธิการและอีกหลายช่อง
 • พร้อมพาน้อง ๆ เจาะข้อสอบคณิตศาสตร์ประยุกต์ A-Level เพื่อเตรียมสอบรั้วมหาวิทยาลัย