"แก้กรรม" คณิตศาสตร์ประยุกต์ (เลขหลัก) A-Level โดยครูพี่เอิร์ท

"แก้กรรม" คณิตศาสตร์ประยุกต์ (เลขหลัก) A-Level โดยครูพี่เอิร์ท

ติวสรุปเนื้อหาใหม่ทั้งหมด เหมือนไม่เคยเรียนมาก่อน และยังได้ฝึกแนวข้อสอบคณิตศาสตร์ประยุกต์

บทเรียน

 • จำนวนและพีชคณิต
 • เซต
 • ตรรกศาสตร์เบื้องต้น
 • เลขยกกำลัง
 • ฟังก์ชั่น
 • ลำดับและอนุกรม
 • ดอกเบื้ยและมูลค่าของเงิน

 • สถิติและความน่าจะเป็น
 • สถิติ
 • หลักการนับเบื้องต้น
 • ความน่าจะเป็น
No items found.

"แก้กรรม" คณิตศาสตร์ประยุกต์ (เลขหลัก) A-Level โดยครูพี่เอิร์ท

เวลาเรียน

ทุกวันอังคาร พฤหัสบดี เสาร์
เวลา 18.00 - 20.00 น.
วันที่ 4 ต.ค. - 25 ต.ค. 65
เรียน 10 ครั้ง (20 ชั่วโมง)

ประวัติคุณครู

ครูพี่เอิร์ท
 • ปริญญาเอกคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ประสบการณ์สอนมากกว่า 18 ปี
 • วิทยากรติวสอบให้กับโรงเรียนทั่วประเทศมากกว่า 500 แห่ง
 • วิทยากรติวในรายการโทรทัศน์ของกระทรวงศึกษาธิการและอีกหลายช่อง
 • พร้อมพาน้อง ๆ เจาะข้อสอบคณิตศาสตร์ประยุกต์ A-Level เพื่อเตรียมสอบรั้วมหาวิทยาลัย

"แก้กรรม" คณิตศาสตร์ประยุกต์ (เลขหลัก) A-Level โดยครูพี่เอิร์ท

ติวสรุปเนื้อหาใหม่ทั้งหมด เหมือนไม่เคยเรียนมาก่อน และยังได้ฝึกแนวข้อสอบคณิตศาสตร์ประยุกต์
ครูพี่เอิร์ท
1800
บาท
บาท
สมัครเรียน

เวลาเรียน

ทุกวันอังคาร พฤหัสบดี เสาร์
เวลา 18.00 - 20.00 น.
วันที่ 4 ต.ค. - 25 ต.ค. 65
เรียน 10 ครั้ง (20 ชั่วโมง)

บทเรียน

 • จำนวนและพีชคณิต
 • เซต
 • ตรรกศาสตร์เบื้องต้น
 • เลขยกกำลัง
 • ฟังก์ชั่น
 • ลำดับและอนุกรม
 • ดอกเบื้ยและมูลค่าของเงิน

 • สถิติและความน่าจะเป็น
 • สถิติ
 • หลักการนับเบื้องต้น
 • ความน่าจะเป็น
No items found.

สนใจสมัครเรียน

ให้ทีมงานติดต่อเพื่อแจ้งข้อมูลและโปรโมชัน

กรอกข้อมูลเลย!
ขอบคุณที่ให้ความสนใจ ทีมงานจะโทรติดต่อกลับตามข้อมูลที่ท่านกรอกไว้
Oops! Something went wrong while submitting the form.

ประวัติคุณครู

ครูพี่เอิร์ท

 • ปริญญาเอกคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ประสบการณ์สอนมากกว่า 18 ปี
 • วิทยากรติวสอบให้กับโรงเรียนทั่วประเทศมากกว่า 500 แห่ง
 • วิทยากรติวในรายการโทรทัศน์ของกระทรวงศึกษาธิการและอีกหลายช่อง
 • พร้อมพาน้อง ๆ เจาะข้อสอบคณิตศาสตร์ประยุกต์ A-Level เพื่อเตรียมสอบรั้วมหาวิทยาลัย