คณิตศาสตร์ ม.2 เทอม 1 โดยครูพี่แบงค์

คณิตศาสตร์ ม.2 เทอม 1 โดยครูพี่แบงค์

เนื้อหาเสริมความมั่นใจคณิตศาสตร์ ม.2 เทอม 1 เหมาะสำหรับน้องม.2 ทุกเป้าหมายการเรียน

บทเรียน

บทที่ 1 : ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจำนวนจริง

บทที่ 2 : ทฤษฎีบทพีทาโกรัส

บทที่ 3 : ปริซึมและทรงกระบอก

บทที่ 4 : สมบัติของเลขยกกำลัง

บทที่ 5 : การบวกลบคูณหาร เอกนามและพหุนาม

บทที่ 6 : การแปลงทางเรขาคณิต

No items found.

คณิตศาสตร์ ม.2 เทอม 1 โดยครูพี่แบงค์

เวลาเรียน

ทุกวันพุธ
เวลา 17:40 - 19:40 น.
วันที่ 15 มิ.ย. - 21 ก.ย. 65
เรียน 15 ครั้ง (30 ชั่วโมง)

ประวัติคุณครู

ครูพี่แบงค์
  • ปริญญาตรีคณะเศรษฐศาสตร์สาขาธุรกิจระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
  • ประสบการณ์สอนมากกว่า 5 ปี
  • วิทยากรติวข้อสอบระดับประเทศ O-NET, 9 วิชาสามัญ, PAT1 และ สอวน.
  • วิทยากรรับเชิญให้กับโรงเรียนทั่วประเทศในการติวคณิตศาสตร์ให้กับนักเรียนห้อง Gifted

คณิตศาสตร์ ม.2 เทอม 1 โดยครูพี่แบงค์

เนื้อหาเสริมความมั่นใจคณิตศาสตร์ ม.2 เทอม 1 เหมาะสำหรับน้องม.2 ทุกเป้าหมายการเรียน
ครูพี่แบงค์
2300
บาท
2500
บาท
สมัครเรียน

เวลาเรียน

ทุกวันพุธ
เวลา 17:40 - 19:40 น.
วันที่ 15 มิ.ย. - 21 ก.ย. 65
เรียน 15 ครั้ง (30 ชั่วโมง)

บทเรียน

บทที่ 1 : ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจำนวนจริง

บทที่ 2 : ทฤษฎีบทพีทาโกรัส

บทที่ 3 : ปริซึมและทรงกระบอก

บทที่ 4 : สมบัติของเลขยกกำลัง

บทที่ 5 : การบวกลบคูณหาร เอกนามและพหุนาม

บทที่ 6 : การแปลงทางเรขาคณิต

No items found.

สนใจ
ทดลองเรียนฟรี

หรือขอข้อมูลเพิ่มเติมและรับทราบโปรโมชัน

กรอกข้อมูลเลย!
เลือกระดับชั้น
เลือกวิชาที่สนใจ
ขอบคุณที่ให้ความสนใจ ทีมงานจะโทรติดต่อกลับตามข้อมูลที่ท่านกรอกไว้
Oops! Something went wrong while submitting the form.

ประวัติคุณครู

ครูพี่แบงค์

  • ปริญญาตรีคณะเศรษฐศาสตร์สาขาธุรกิจระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
  • ประสบการณ์สอนมากกว่า 5 ปี
  • วิทยากรติวข้อสอบระดับประเทศ O-NET, 9 วิชาสามัญ, PAT1 และ สอวน.
  • วิทยากรรับเชิญให้กับโรงเรียนทั่วประเทศในการติวคณิตศาสตร์ให้กับนักเรียนห้อง Gifted