ติวเข้มฟิสิกส์ A-Level โดยครูพี่ตุ้ย

ติวเข้มฟิสิกส์ A-Level โดยครูพี่ตุ้ย

เนื้อหาติวเข้มวิชาฟิสิกส์เพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบเข้ามหาวิทยาลัย

บทเรียน

 • บทที่ 1 ธรรมชาติและพัฒนาการทางฟิสิกส์ 
 • บทที่ 2 การเคลื่อนที่แนวตรง
 • บทที่ 3 แรงและการเคลื่อนที่
 • บทที่ 4 สมดุลกล
 • บทที่ 5 งานและพลังงาน
 • บทที่ 6 โมเมนตัมและการชน
 • บทที่ 7 การเคลื่อนที่แนวโค้ง
 • บทที่ 8 ฮาร์โมนิกอย่างง่าย
 • บทที่ 9 คลื่นกล
 • บทที่ 10 แสงเชิงคลื่น
 • บทที่ 11 แสงเชิงรังสี
 • บทที่ 12 เสียงและการได้ยิน
 • บทที่ 13 ไฟฟ้าสถิต
 • บทที่ 14 ไฟฟ้ากระแส
 • บทที่ 15 ไฟฟ้าและแม่เหล็ก
 • บทที่ 16 ความร้อนและแก๊ส 
 • บทที่ 17 ของแข็งและของไหล
 • บทที่ 18 คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
 • บทที่ 19 ฟิสิกส์อะตอม
 • บทที่ 20 ฟิสิกส์นิวเคลียร์
No items found.

ติวเข้มฟิสิกส์ A-Level โดยครูพี่ตุ้ย

เวลาเรียน

ทุกวันจันทร์ อังคาร พุธ
เวลา 13.00 - 15.00 น.
วันที่ 10 ต.ค. - 28 ต.ค. 65
เรียน 10 ครั้ง (20 ชั่วโมง)

ประวัติคุณครู

ครูพี่ตุ้ย
 • ปริญญาโท คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • พาคว้าคะแนนปัง ๆ ใน A-Level วิชาฟิสิกส์เน้น Tricks จับจาก Concept ต้องรู้ แล้วไล่ดู Step ที่ต้องใช้
 • ไปคว้าคะแนนกัน !!ด้วยประสบการณ์การสอนกว่า 15 ปี

ติวเข้มฟิสิกส์ A-Level โดยครูพี่ตุ้ย

เนื้อหาติวเข้มวิชาฟิสิกส์เพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบเข้ามหาวิทยาลัย
ครูพี่ตุ้ย
1600
บาท
บาท
สมัครเรียน

เวลาเรียน

ทุกวันจันทร์ อังคาร พุธ
เวลา 13.00 - 15.00 น.
วันที่ 10 ต.ค. - 28 ต.ค. 65
เรียน 10 ครั้ง (20 ชั่วโมง)

บทเรียน

 • บทที่ 1 ธรรมชาติและพัฒนาการทางฟิสิกส์ 
 • บทที่ 2 การเคลื่อนที่แนวตรง
 • บทที่ 3 แรงและการเคลื่อนที่
 • บทที่ 4 สมดุลกล
 • บทที่ 5 งานและพลังงาน
 • บทที่ 6 โมเมนตัมและการชน
 • บทที่ 7 การเคลื่อนที่แนวโค้ง
 • บทที่ 8 ฮาร์โมนิกอย่างง่าย
 • บทที่ 9 คลื่นกล
 • บทที่ 10 แสงเชิงคลื่น
 • บทที่ 11 แสงเชิงรังสี
 • บทที่ 12 เสียงและการได้ยิน
 • บทที่ 13 ไฟฟ้าสถิต
 • บทที่ 14 ไฟฟ้ากระแส
 • บทที่ 15 ไฟฟ้าและแม่เหล็ก
 • บทที่ 16 ความร้อนและแก๊ส 
 • บทที่ 17 ของแข็งและของไหล
 • บทที่ 18 คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
 • บทที่ 19 ฟิสิกส์อะตอม
 • บทที่ 20 ฟิสิกส์นิวเคลียร์
No items found.

สนใจสมัครเรียน

ให้ทีมงานติดต่อเพื่อแจ้งข้อมูลและโปรโมชัน

กรอกข้อมูลเลย!
ขอบคุณที่ให้ความสนใจ ทีมงานจะโทรติดต่อกลับตามข้อมูลที่ท่านกรอกไว้
Oops! Something went wrong while submitting the form.

ประวัติคุณครู

ครูพี่ตุ้ย

 • ปริญญาโท คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • พาคว้าคะแนนปัง ๆ ใน A-Level วิชาฟิสิกส์เน้น Tricks จับจาก Concept ต้องรู้ แล้วไล่ดู Step ที่ต้องใช้
 • ไปคว้าคะแนนกัน !!ด้วยประสบการณ์การสอนกว่า 15 ปี