วิทยาศาสตร์ Pre-Gifted โดยครูพี่นันต์

วิทยาศาสตร์ Pre-Gifted โดยครูพี่นันต์

เนื้อหาเหมาะสำหรับน้องป.4-ป.5 ที่ต้องการเตรียมพร้อมก่อนใครในการสอบเข้าโรงเรียนที่คาดหวัง

บทเรียน

บทที่1 : กระบวนการทางวิทยาศาสตร์

บทที่ 2 : สารและการจำแนกสาร

บทที่ 3 : ปฏิกิริยาเคมีและกรด-เบส

บทที่ 4 : ความเข้มข้นของสารละลายและการเจือจางสาร

บทที่ 5 : การแยกสาร

บทที่ 6 : เซลล์และการลำเลียงสาร

บทที่ 7 : พืช

บทที่ 8 : ระบบนิเวศ

No items found.

วิทยาศาสตร์ Pre-Gifted โดยครูพี่นันต์

เวลาเรียน

ทุกวันพุธ
เวลา 18:00 - 20:00 น.
วันที่ 15 มิ.ย. - 17 ส.ค. 65
เรียน 10 ครั้ง (20 ชั่วโมง)

ประวัติคุณครู

ครูพี่นันต์
  • ปริญญาตรีคณะวิทยาศาสตร์ สาขาชีววิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ประสบการณ์สอนมากกว่า 7 ปี
  • ติวเตอร์วิทยาศาสตร์ สอบเข้า ม.1 โรงเรียนชั้นนำ อาทิ สวนกุหลาบ หอวัง สตรีวิทยา บดินทรเดชา
  • พร้อมพาน้อง ๆ พิชิตข้อสอบทุกสนาม ทั้งสอบเข้า ม.1 ข้อสอบสสวท. และ ข้อสอบแข่งขันนานาชาติระดับประถมศึกษา

วิทยาศาสตร์ Pre-Gifted โดยครูพี่นันต์

เนื้อหาเหมาะสำหรับน้องป.4-ป.5 ที่ต้องการเตรียมพร้อมก่อนใครในการสอบเข้าโรงเรียนที่คาดหวัง
ครูพี่นันต์
2300
บาท
2500
บาท
สมัครเรียน

เวลาเรียน

ทุกวันพุธ
เวลา 18:00 - 20:00 น.
วันที่ 15 มิ.ย. - 17 ส.ค. 65
เรียน 10 ครั้ง (20 ชั่วโมง)

บทเรียน

บทที่1 : กระบวนการทางวิทยาศาสตร์

บทที่ 2 : สารและการจำแนกสาร

บทที่ 3 : ปฏิกิริยาเคมีและกรด-เบส

บทที่ 4 : ความเข้มข้นของสารละลายและการเจือจางสาร

บทที่ 5 : การแยกสาร

บทที่ 6 : เซลล์และการลำเลียงสาร

บทที่ 7 : พืช

บทที่ 8 : ระบบนิเวศ

No items found.

สนใจ
ทดลองเรียนฟรี

หรือขอข้อมูลเพิ่มเติมและรับทราบโปรโมชัน

กรอกข้อมูลเลย!
เลือกระดับชั้น
เลือกวิชาที่สนใจ
ขอบคุณที่ให้ความสนใจ ทีมงานจะโทรติดต่อกลับตามข้อมูลที่ท่านกรอกไว้
Oops! Something went wrong while submitting the form.

ประวัติคุณครู

ครูพี่นันต์

  • ปริญญาตรีคณะวิทยาศาสตร์ สาขาชีววิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ประสบการณ์สอนมากกว่า 7 ปี
  • ติวเตอร์วิทยาศาสตร์ สอบเข้า ม.1 โรงเรียนชั้นนำ อาทิ สวนกุหลาบ หอวัง สตรีวิทยา บดินทรเดชา
  • พร้อมพาน้อง ๆ พิชิตข้อสอบทุกสนาม ทั้งสอบเข้า ม.1 ข้อสอบสสวท. และ ข้อสอบแข่งขันนานาชาติระดับประถมศึกษา